Shoji Screen

Shoji Screen

Clarren Finish 2Clarren FinishCut Panels Pre Concrete 2Cut Panels Pre Concrete 3Cut Panels Pre Concrete 4Cut Panels Pre ConcreteDSC_0297IMG_1580IMG_1551IMG_1558IMG_1560Shoji Screen (2013)
Clarren Finish 2
Clarren Finish
Cut Panels Pre Concrete 2
Cut Panels Pre Concrete 3
Cut Panels Pre Concrete 4
Cut Panels Pre Concrete
DSC_0297
IMG_1580
IMG_1551
IMG_1558
IMG_1560
IMG_1557